Potápačské práce a práce v špeciálnych podmienkach

  • Opravy a montáže zariadení
  • Opravy, montáže zariadení pod vodnou hladinou nezávisle od hĺbky
  • Monitorovanie podvodných zariadení, vyhotovenie foto alebo videozáznamu
  • Vyhľadanie a vyzdvihnutie utopených predmetov
  • Práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky
  • Práce v nedýchateľnom prostredí pomocou dýchacieho prístroja
  • Práce v uzavretom priestore pomocou jaskynného technologického postupu

Certifikáty


FOTOGALÉRIA