Energetika, potrubné rozvody

Pekáreň DANUBIA a.s. - Kračanská cesta 47,929 01 Dun. Streda
ZIPP Bratislava spol. s r.o. „ Združenie Eurovea Bratislava“ Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s. Vlčie hrdlo 5985, 820 03 Bratislava
MPBH Šamorín Školská 37, 931 01 Šamorín
SBD Šamorín Kováčska 1159/27 931 01 Šamorín
SBD BA IV Polianky 9, 844 37 Bratislava
ETP Management budov, s. r. o. Záhradnícka 30, 821 08 Bratislava 2
MPBH s.r.o. , M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder
Spoločenstvo „Bytovka I. 4716“ Židovská 3, 811 01 Bratislava
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Miletičová 7, 821 08 Bratislava