Vyhľadávanie
logo
logo
logo
MobilmenuKontakty

Sídlo:
S.WORK s.r.o.
Dunajská 1056/7
931 01 Šamorín

IČO: 36797197
DIČ: 2022401975
IČ DPH: SK2022401975
Zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sro. vložka č.20259/T

Tel:
00421 903 929 359

Fax:
00421 312301659

Email: info@swork.sk
Web: www.swork.sk