Vyhľadávanie
logo
logo
logo
Mobilmenu
Referencie


Výber z doterajších prác s použitím potápačskej techniky:

ENVIRAL, a.s., Trnavská cesta, 920 41 LEOPOLDOV 

            Čistenie studní na chladiacu vodu,

            Zaslepenie potrubia cez stenu protipožiarnej nádrže za plnej prevádzky z vnútornej strany

 

SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s., Vlčie hrdlo 5985, 82003 Bratislava

            Oprava plávajúcej strechy nádrže na PHM

            Asistencia pri výmene česli na čističke odpadových vôd

 

ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., ZDRUZENIE EUROVEA BRATISLAVA, Mlynské Nivy 61/A, 820 15  Bratislava

            Čistenie priesakových potrubí vsadených do dna Dunaja

            Vsádzanie potrubí na chladiacu vodu do Dunaja

 

TRANSPETROL, a.s

            Monitoring nádrže požiarnej vody v

 

Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený Kameň, Hrad Červený Kameň, 900 89 Častá

            Čistenie 100m hlbokej hradnej studne