Energetika, potrubné rozvody

 • Montáže a úpravy potrubných rozvodov v energetike, chemickom a potravinárskom priemysle z ocele, hliníka, nerezu a ďalších ušľachtilých kovov
 • Dodávky, opravy a montáž energetických celkov, kotolní (parné, horúcovodné a teplovodné), výmenníkov, výmenníkových staníc, ekonomizérov
 • Výroba, montáž a opravy tlakových nádob, rozdeľovačov, spalinovodov, vzduchovodov, potrubných polotovarov a dielov
 • Výroba, dodávky, montáže a demontáže strojov a zariadení
 • Dodávka a montáž výrobných a distribučných prvkov
 • Technické a technologické rozvody budov
 • Montáž určených meradiel

Zabezpečujeme tiež:

 • Projektové a inžinierske činnosti
 • Návrh, analýza a racionalizácia energetického hospodárstva podniku
 • Monitorovanie a analýza spotrieb technologických a energetických médií
 • Revízie a servis elektrických, plynových a tlakových zariadení

Certifikáty zváračov

 • STN EN 287-1  111 T BW 1.2 B t10 D89 H-L045 ss nb        
 • STN EN 287-1  311 T BW 1.1 S t5 D48,3 H-L045 ss nb rw  
 • STN EN 287-1  141 T BW 8.1 S t5 D48,3 H-L045 ss nb  
 • STN EN 287-1  141 T BW 5.1 S t5,6 D48,3 H-L045 ss nb  
 • EN ISO 9606-2 287-1  141 T BW 23.1 S t5 D50 H-L045 ss nb
 • Z-M 1
 • Z-M 7
 • Z-T 7

FOTOGALÉRIA